До уваги здобувачів базової середньої освіти (9 клас), повної загальної середньої освіти (11 клас) та їх батьків!


Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 466 від 20 травня 2022 року «Про деякі питання видачі документів про загальну середню освіту в умовах воєнного стану в Україні», № 538/192 від 09 червня 2022 року «Про затвердження Порядку міжвідомчої взаємодії з питань вручення здобувачам
освіти, які перебувають за межами України, документів про базову середню освіту  та повну загальну середню освіту, виданих в умовах воєнного стану в Україні»

видача свідоцтв про здобуття базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти організовується за таким алгоритмом:

1. Якщо здобувач освіти може прийти до закладу освіти, він отримує документ особисто, засвідчивши отримання підписом у книзі обліку і видачі свідоцтв.

2. Якщо здобувач освіти проживає (перебуває) в інших регіонах України чи за кордоном, документ може отримати один із батьків, інших законних представників або інша особа за довіреністю, посвідченою нотаріально чи керівником установи, підприємства, організації, органу місцевого самоврядування.

3. Якщо здобувач освіти перебуває за межами України закордонні дипломатичні установи (ЗДУ) організовують вручення випускникам документів про освіту в країні перебування:

до закладу загальної середньої освіти подається заява відповідного зразка (додаток 1). Заява (її сканована копія чи фотокопія) може бути подана одним з батьків, опікуном, іншим законним представником, родичем здобувача освіти або повнолітнім здобувачем освіти, а в окремих випадках – самим здобувачем освіти нарочно, електронною поштою info@podil100.com, іншими засобами зв’язку чи у будь-який інший спосіб за вибором заявника.

Керівник закладу освіти не пізніше п’яти днів після отримання документів про освіту на підставі заяв формує пакети документів про освіту із копіями заяв випускників  направляє їх до органу управління управління освіти. Управління освіти передає їх до департаменту освіти. Департамент освіти направляє до МОН. МОН передає до МЗС. МЗС дипломатичною поштою або в інший дозволений спосіб, направляє отримані від МОН пакети документів про освіту до ЗДУ.

Вручення документів про освіту випускникам або їх законним представникам здійснюється ЗДУ під розписку. ЗДУ передає розписки в МЗС. МЗС надсилає розписки про вручення документів про освіту МОН. МОН у зворотному порядку відповідно департаменту освіти, управлінню освіти, закладу освіти. Заклад освіти підшиває розписки до книги обліку і видачі документів про освіту.


Додаток 1

Додаток 1