Прозорість та відкритість


Статут Ліцею №100 “Поділ” Подільського району м. Києва
Атестація закладу освіти

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Свідоцтво про атестацію

Структура та органи управління закладу освіти

Освітні програми
Ліцензований обсяг та фактична кількість здобувачів освіти

Мова освітнього процесу

Матеріально-технічне забезпечення

Результати моніторингу якості освіти

Педагогічна рада
Кошторис
Використання бюджетних, благодійних коштів